Montavimas

Buitinės ir pusiaupramoninės serijos (Prana-150, Prana-200G, Prana-200C) montavimas

01   02    003

Montuojama viršutinėje lauko sienos dalyje.

Priklausomai nuo planuojamo montuoti modelio, gręžiama atitinkamo diametro skylė:

  • Prana-150 (buitinė serija) – skylė 162 mm;
  • Prana-200G (buitinė serija) – skylė 220 (250) mm;
  • Prana-200C (pusiau pramoninė serija) – skylė 220 (250) mm;

Skylė gręžiama su 1-3° nuosvyriu į lauko pusę.

05     04

Į skylę pasitelkus montavimo putas ar kitus sandariklius montuojamas darbinis modulis.

06      07

Tokiu būdu visas darbinis modulis pasislepia sienoje, o matomos lieka tik ventiliacijos grotelės patalpoje ir ant fasado.

08    09    10

Kad užtikrinti normalų rekuperatoriaus darbą montuojama taip, kad atstumas nuo oro paėmimo grotelių (rekuperatoriaus šonuose) iki lauko sienos būtų ne mažiau kaip 5 mm.

Iš anksto užsakius, darbinio modulio ilgis gali būti gaminamas tiksliai pagal numatomos montuoti sienos storį.

Pramoninės serijos (Prana-250, Prana-340A, Prana-340S) montavimas

Pramoninės serijos modeliai gali būti montuojami tiek sienoje, tiek patalpos viduje.

Печать

Modeliai Prana-250 ir Prana-340S patalpos viduje montuojami prie laikančių pastato konstrukcijų gamyklinių laikiklių ar montavimo juos tos pagalba. Prie ventiliacinio modulio pajungiami numatyti projekte padavimo/ištrukimo ortakiai.

01PromVent_340S  2PromVent_340S   3PromVent_340S  4PromVent_340S

Jei pramoninės ventiliacijos modelių Prana-340A  ir Prana-340S darbinis modulis montuojamas sienoje, tuo atveju lauko sienos viršutinėje dalyje grežiama atitinkamo diametro skylė. Skylė gręžiama su 1-3° nuosvyriu į lauko pusę.

mountingl_angl-04

  • Prana-340A (pramoninė serija) – skylė 350 mm;
  • Prana-340S (pramoninė serija) – skylė 350 mm;

Į skylę pasitelkus montavimo putas ar kitus sandariklius montuojamas darbinis modulis. Matomos lieka tik ventiliacijos grotelės patalpoje ir ant fasado. Darbinis modulis pasislepia sienoje.

Kad užtikrinti normalų rekuperatoriaus darbą montuojama taip, kad atstumas nuo oro paėmimo grotelių (rekuperatoriaus šonuose) iki lauko sienos būtų ne mažiau kaip 5 mm.

Užsakovui pageidaujant, vidinės rekuperatoriaus oro padavimo/ištraukimo angos gali būti dakomplektuotos jungtimis, skirtomis sujungti darbinį modulį su ortakiais.

4 2  16 5  3

Pajungimas prie elektros tinklo

Vėdinimo sistema gali būti valdoma:
– nuotoliniu pultu;
– naudojant 1 arba 2 sieninius reostatus;
– arba pagal atskirą užsakymą komplektuojamu daugiafunkciniu valdymo bloku.

Standartiškai prietaisas numatytas pajungti į 220 V ±10% 50Hz kintamos srovės tinklą. Įrenginys pajungiamas prie tinklo dvigysliu, ne mažesniu kai 0,75 m-m2 skerspjūvio kabeliu. Siekiant užtikrinti saugias rekuperacijos sistemos eksploatavimo sąlygas padidinto drėgnumo aplinkoje modelyje „PRANA-250“ numatomas maitinimas iš 24 V įtampos pastovios srovės šaltinio. Detalūs pajungimo nurodymai ir pajungimo schemos pateikiamos įrenginio techniniame pase.

Dėmesio! Įrenginio pajungimą į elektros tinklą patikėkite tik elektrikui profesionalui. Pajungimas turi būti atliekamas laikantis saugumo normų ir reikalavimų.

Saugos reikalavimai

Prietaiso apsaugos klasė IP 24.

Dėmesio!

  • Visi elektros pajungimo ar aptarnavimo darbai turi būti atliekami tik atjungus elektros srovę.
  • Draudžiama įrenginį eksploatuoti jeigu gresia galimybė patekti, arba pateko pašaliniai daiktai į rekuperatoriaus oro pratekėjimo dalį, nes tai gali užkirsti elektros variklius ar pažeisti ventiliatorių mentes.
  • Rekuperatorius negali būti ekspoatuojamas patalpose, kur ore yra agresyvių medžiagų, arba aplinkos temperatūra neatitinka numatytos gamintojo.
Modelis Korpuso skersmuo, mm Skylės skersmuo, mm Montavimo vieta Maitinimas
Sienoje Patalpoje
Prana-150 150 162 Taip AC 220 V
Prana-200G 200 220 Taip AC 220 V
Prana-200C 200 220-250 Taip AC 220 V
Prana-250 250 Taip DC 24 V
Prana-340A 340 350 Taip Taip AC 220 V
Prana-340S 340 350 Taip Taip AC 220 V