Rekuperatorius Prana-340A

Darbo modulio korpuso skersmuo – 340 mm;
Montavimo kiaurymės skersmuo – 350 mm;
Oro keitimo apimtys rekuperavimo metu:
tiekimas – 540 m3/val.,
ištraukimas – 520 m3/val.;
Oro keitimo apimtys esant vienpusiam ventiliatorių sukimuisi:
tiekimas – 1100 m3/val.,
ištraukimas – 1100 m3/val.;
Natūralus pritekėjimas – 15 – 20 m3/val.;
Naudingumo koeficientas – 54-78%;
Elektros energijos sąnaudos:  nuo 30 W/val. iki 110 W/val. priklausomai nuo darbo režimo;
Esant poreikiui sistemoje galimas trumpų ištraukimo ir/arba tiekimo ventiliacijos kanalų prijungimas (ΣΔр50Pа).
Modelis gali būti montuojamas sienoje, arba įrengiamas patalpos viduje. Modelis, skirtas įrengimui patalpoje, gaminamas pagal užsakymą (aptariama pajungimo/ištraukimo kanalų konstrukcija ir kiekis).Vėdinimo sistema valdoma naudojant 1 sieninį reostatą, 2 sieninius reostatus arba pagal atskirą užsakymą komplektuojamu daugiafunkciniu valdymo bloku, kuris leidžia nustatyti vėdinimo sistemai penkis pagrindinius darbo režimus: pasyvų, atbulinį rekuperavimą, ištraukimą, tiekimą, rekuperavimą. Taip pat leidžia įjungti abu rekuperatoriaus ventiliatorius viena kryptimi, t.y. tik oro padavimui arba ištraukimui. Įrenginys numatytas ilgalaikiam eksploatavimui kai kambario temperatūra nuo +5 °C iki +35 °C, o lauko temperatūra nuo -15 °C iki +45 °C;

Periodinis aptarnavimas – kas 2 metai;

Modelis skirtas  užtikrinti ventiliaciją didelio ploto patalpose, patalpose, kur padidintas žmonių srautas ir/arba patalpose su ypatingomis eksploatavimo sąlygomis (gamyklos, prekybos centrai, sporto ir pramogų kompleksai, baseinai, žemės ūkio sektoriaus patalpos ir t.t.).